07136249715-07136247823 | info@sohaschool.com

شنبه 25 فروردین 1403
Search

تاریخـــچه موسسه آموزشی سٌـها

مجتمع آموزشی سٌـها مجموعه ای پیشرو در حوزه آموزش زبان های خارجی، فعالیت خود را با هدف ارتقا مهارت های محوری زبان آموزان در مقاطع خردسال ٬کودک، نوجوانان و جوانان از سال 1383 آغاز نموده است و هم اکنون داری 3 شعبه فعال با بیش از 1500 فراگیر زبان در سطح شهر شیراز می باشد. سٌها در زمینه‌ی آموزش شش زبان زنده‌ی دنیا فعالیت می‌کند؛ زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی، زبان ترکی، زبان کره ای و زبان روسی. بسیاری از زبان‌آموزان ما با هدف مهاجرت کاری و تحصیلی با ما همراه می‌شوند. مهاجرت دشواری‌های بسیاری دارد و ما خود را ملزم می‌دانیم خدمات آموزشی با کیفیت ارائه کنیم. یادگیری و آموزش خوب در یک محیط فارغ از دغدغه‌های روزمره و حواشی تحقق پیدا می‌کند. فراهم کردن محیطی همراه با مدرن ترین تکنولوژی و تجهیزات آموزشی به روز دنیا جهت ارتقای سطح کیفی آموزشی برای فعالیت و آموزش زبان‌آموزان و همکارانمان از اولویت‌های ماست. آموزشگاه زبان های خارجی سٌها با پایبندی به اصل دانشجو محوری در فرایند یادگیری، اعتماد، اطمینان و رضایت مشتری را برای موفقیت خود ضروری می داند و به الزام خویش نسبت به ارزش های بنیادین مشتریان می پردازد. بر همین اساس، تمامی همکاران و کارکنان مؤسسه خود را موظف می دانند ضمن درک اهداف و ارزش های تصریح شده در آن، حرکت سازمان را در راستای تحقق این اهداف تضمین نمایند.

دوره های آموزشی

اخــــبار آموزشگاه